Refai as forzas (a)

 

 

REFAI AS FORZAS

(Kairoi)

 

REFAI AS FORZAS DE NOVO NA MESA, 

ESQUECE OS SILENCIOS SEN RAZÓN,

ESCOITA UNHA NOVA PALABRA

COA MIRADA  EN TORNO Ó PAN,         

EN TORNO A ÉL.

 

Unha mesa que non teña horarios,

mesas amplas con moito lugar,

pratos cheos de gran confianza,

compartindo a calor do fogar.

 

Que a mesa reúna ilusións                            

e detalles dun mesmo vivir.

A calor do encontro e a festa                                       

crecerá como masa de pan.

 

-------------------------------------------------------------------------

REFAI AS FORZAS

mi                  DO                    SOL         

REFAI AS FORZAS DE NOVO NA MESA, 

mi       SOL                       RE

ESQUECE OS SILENCIOS SEN RAZÓN,

mi                DO           si             DO             

ESCOITA UNHA NOVA PALABRA

SOL                                                              RE (mi)

COA MIRADA  EN TORNO Ó PAN, EN TORNO A ÉL.

 

mi                     DO               

Unha mesa que non teña horarios,

mi          DO             RE SOL SI7

mesas amplas con moito lugar,

              mi                        LA           

pratos cheos de gran confianza,

mi                 DO          si

compartindo a calor do fogar.

 

mi                     DO               

Que a mesa reúna ilusións

mi          DO             RE SOL SI7

e detalles dun mesmo vivir.

 mi                        LA           

   A calor do encontro e a festa

 mi                 DO      si/SI7

    crecerá como masa de pan.

 

 

 

 

Contacto

Nosanaicinhadoceo

PARA PEDIR PARTITURAS OU O QUE SE NECESITE, ESTE É O MAIL DE CONTACTO. ESTAMOS PARA AXUDAR.

UNHA PETICIÓN

Moitas veces os grupos e parroquias recollen nos seus cancioneiros a música que van aprendendo e recollendo de diferentes fontes. Moitas destas cancións, por unha ou outra razón, van perdendo a autoría o que é unha verdadeira mágoa. Disfrutamos dos cantos, pero non dos autores, e xa que con esto da música non é fácil que a xente gañe cartos (si, os músicos tamén comen) e moito menos se é música relixiosa e, por riba, en galego; polo menos desde aquí queremos que os seus esforzos e o seu traballo queden recoñecidos.

Non é por falta de interés que algúns destes autores non aparezan nos cantos, xa que intentamos buscar e preguntar por diferentes medios. Tampouco é fácil conectar cos autores da nosa música, nin no facebook (supoñemos que moitos deles non están sequera conectados).

É por iso que queremos facer unha petición ós autores, ós seus grupos, ós seus familiares... que se poñan en contacto con nós para indicarnos os cantos dos que sabedes, de seguro o autor. Hai varios nos que aparecen o grupo que cantou os seus cantos ou simplemente aparece como "popular", ... precisamente para eses pedimos a vosa colaboración e que ninguén se sinta ofendido por non ver o seu nome.

Por outra banda, queremos deixar claro que nesta páxina non gañamos nin un peso coa música que aquí aparece; para nós este é o noso cancioneiro e a nosa parroquia toda Galicia, e con todos queremos compartir. O noso labor só é divulgativo... porque ese é o valor principal da Igrexa na que cremos, a solidariedade, compartir o que temos e o que somos.

Inda así sabemos que hai xente que non é partidario deste labor, polo que, se alguén non quere compartir con nós a súa música, retiraremos as súas composicións desta web se así o pedise.

Graciñas a todos.