IGREXA, SACRAMENTO

 
 
 
 
 

IGREXA, SACRAMENTO

 (Antón Fdez. León)

 

 

IGREXA, SACRAMENTO DE CRISTO, LUZ DAS XENTES;

TAMÉN ES O SEU CORPO E O NOVO POBO DE DEUS.

IGREXA, NAI E MESTRA DE QUEN POLO BAUTISMO,

O MESMO DEUS ADOPTA FILLOS SEUS.

 


- Ti naciches, Igrexa, para ser enviada á misión de anunciar

o Evanxeo que Xesús, Servo e Mestre, che entregou;

Boa Nova que salva e que libera

 a quen cre que Xesús resucitou.

 

 

- Novo Pobo de Deus pola Nova alianza que El nos deu

cando Cristo na Cruz, por todo o mundo, á morte se entregou.

Comuñón, Corpo Místico e Misterio

para levarlle ao mundo a salvación.

 

 

- Es familia de Deus na que todos sentimos ser irmáns,

asemblea reunida que comparte con gozo a súa fe.

Es a Nai que nos mostra a Xesucristo

e guía os noso pasos cara a El.

 

 

- Ti celebras, Igrexa, o Misterio de Cristo Salvador

e convocas a todos arredor da Palabra e do altar;

sacramentas a Deus pola liturxia

e con María queres camiñar.

 

Contacto

Nosanaicinhadoceo

PARA PEDIR PARTITURAS OU O QUE SE NECESITE, ESTE É O MAIL DE CONTACTO. ESTAMOS PARA AXUDAR.

UNHA PETICIÓN

Moitas veces os grupos e parroquias recollen nos seus cancioneiros a música que van aprendendo e recollendo de diferentes fontes. Moitas destas cancións, por unha ou outra razón, van perdendo a autoría o que é unha verdadeira mágoa. Disfrutamos dos cantos, pero non dos autores, e xa que con esto da música non é fácil que a xente gañe cartos (si, os músicos tamén comen) e moito menos se é música relixiosa e, por riba, en galego; polo menos desde aquí queremos que os seus esforzos e o seu traballo queden recoñecidos.

Non é por falta de interés que algúns destes autores non aparezan nos cantos, xa que intentamos buscar e preguntar por diferentes medios. Tampouco é fácil conectar cos autores da nosa música, nin no facebook (supoñemos que moitos deles non están sequera conectados).

É por iso que queremos facer unha petición ós autores, ós seus grupos, ós seus familiares... que se poñan en contacto con nós para indicarnos os cantos dos que sabedes, de seguro o autor. Hai varios nos que aparecen o grupo que cantou os seus cantos ou simplemente aparece como "popular", ... precisamente para eses pedimos a vosa colaboración e que ninguén se sinta ofendido por non ver o seu nome.

Por outra banda, queremos deixar claro que nesta páxina non gañamos nin un peso coa música que aquí aparece; para nós este é o noso cancioneiro e a nosa parroquia toda Galicia, e con todos queremos compartir. O noso labor só é divulgativo... porque ese é o valor principal da Igrexa na que cremos, a solidariedade, compartir o que temos e o que somos.

Inda así sabemos que hai xente que non é partidario deste labor, polo que, se alguén non quere compartir con nós a súa música, retiraremos as súas composicións desta web se así o pedise.

Graciñas a todos.