ESA É MARÍA (m+a)

 

VÍDEO : www.youtube.com/watch?v=lSkokkM1TDg&feature=related

 

ESA É MARÍA

(Carme Pérez/ Xosé Luis Reza)

 

- Que bonito despois do traballo                                                                                 

recollerse á calor do fogar                                                                                                      

e sentir esa fala tan doce                                                                                             

dunha nai que te sabe esperar.

-Que bonito nas noites de insomnio,                                                                           

cando o medo te vén desvelar,                                                                                        

escoitar unha nana suave                                                                                           

dunha nai que te ven arroupar.

 

Esa é María, é a nosa nai,                                                                                                      

dóce naiciña, comigo vai. (bis)

 

- Que bonito sentir na door                                                                                             

esa man que sabe acariciar,                                                                                                

esa man que consola e alivia,                                                                                            

esa man que te pode curar.

-Que bonito atopar no perigo                                                                                           

un braciño ó que se agarrar,                                                                                           

que bonito é ter unha naiciña                                                                                          

que os fillos poidamos chamar.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

ESA É MARÍA

  RE                          si

- Que bonito despois do traballo

  mi                      LA

recollerse á calor do fogar

   fa#                 si

 e sentir esa fala tan dóce

    mi                      LA

dunha nai que te sabe esperar.

  RE                              si

Que bonito nas noites de insomnio,

   Sol                        mi

cando o medo te vén desvelar,

   LA                fa#

escoitar unha nana suave

   mi                  LA    RE

dunha nai que te ven arroupar.

 

Sim            mi        LA            RE

ESA É MARÍA, É A NOSA NAI,

        SOL       mi     mi7      FA# (LA  RE)

DÓCE NAICIÑA, COMIGO VAI (BIS)

 

Que bonito sentir na door

esa man que sabe acariciar,

esa man que consola e alivia,

esa man que te pode curar.

Que bonito atopar no perigo

un braciño ó que se agarrar,

que bonito é ter unha naiciña

que os fillos poidamos chamar.

 

 

Contacto

Nosanaicinhadoceo

PARA PEDIR PARTITURAS OU O QUE SE NECESITE, ESTE É O MAIL DE CONTACTO. ESTAMOS PARA AXUDAR.

UNHA PETICIÓN

Moitas veces os grupos e parroquias recollen nos seus cancioneiros a música que van aprendendo e recollendo de diferentes fontes. Moitas destas cancións, por unha ou outra razón, van perdendo a autoría o que é unha verdadeira mágoa. Disfrutamos dos cantos, pero non dos autores, e xa que con esto da música non é fácil que a xente gañe cartos (si, os músicos tamén comen) e moito menos se é música relixiosa e, por riba, en galego; polo menos desde aquí queremos que os seus esforzos e o seu traballo queden recoñecidos.

Non é por falta de interés que algúns destes autores non aparezan nos cantos, xa que intentamos buscar e preguntar por diferentes medios. Tampouco é fácil conectar cos autores da nosa música, nin no facebook (supoñemos que moitos deles non están sequera conectados).

É por iso que queremos facer unha petición ós autores, ós seus grupos, ós seus familiares... que se poñan en contacto con nós para indicarnos os cantos dos que sabedes, de seguro o autor. Hai varios nos que aparecen o grupo que cantou os seus cantos ou simplemente aparece como "popular", ... precisamente para eses pedimos a vosa colaboración e que ninguén se sinta ofendido por non ver o seu nome.

Por outra banda, queremos deixar claro que nesta páxina non gañamos nin un peso coa música que aquí aparece; para nós este é o noso cancioneiro e a nosa parroquia toda Galicia, e con todos queremos compartir. O noso labor só é divulgativo... porque ese é o valor principal da Igrexa na que cremos, a solidariedade, compartir o que temos e o que somos.

Inda así sabemos que hai xente que non é partidario deste labor, polo que, se alguén non quere compartir con nós a súa música, retiraremos as súas composicións desta web se así o pedise.

Graciñas a todos.