CREADOR SABIO DA LUZ (m)

 

 

CREADOR SABIO DA LUZ

(Xosé Ramón Estévez)

 

- Crador sabio da luz,                                                                                                      

que a luz do día acendiches                                                                                         

coas primicias da luz nova                                                                                                 

alá do mundo na orixe. Amén.

 

- Ti que é a, tarde e mañá xuntas                                                                        

mandaches nomear “día”,                                                                                                

oe no caer da noite,                                                                                                               

a pregaria arrepentida.

 

- Que a alma chea de pecados,                                                                                       

non bote a perde-la vida;                                                                                               

cando, sen pensar no eterno,                                                                                           

 en novas culpas se envicia.

 

- Que pete á porta do Ceo                                                                                                   

e leve o premio da Gloria:                                                                                        

 fuxamos de todo pecado,                                                                                               

lavemos da culpa a lorda.

 

- Concédeno-lo, Deus Pai,                                                                                                      

Deus Fillo, Deus Santo Espírito;                                                                                      

que xuntos os tres reinades                                                                                           

por los séculos infindos. Amén.

 

Contacto

Nosanaicinhadoceo

PARA PEDIR PARTITURAS OU O QUE SE NECESITE, ESTE É O MAIL DE CONTACTO. ESTAMOS PARA AXUDAR.

UNHA PETICIÓN

Moitas veces os grupos e parroquias recollen nos seus cancioneiros a música que van aprendendo e recollendo de diferentes fontes. Moitas destas cancións, por unha ou outra razón, van perdendo a autoría o que é unha verdadeira mágoa. Disfrutamos dos cantos, pero non dos autores, e xa que con esto da música non é fácil que a xente gañe cartos (si, os músicos tamén comen) e moito menos se é música relixiosa e, por riba, en galego; polo menos desde aquí queremos que os seus esforzos e o seu traballo queden recoñecidos.

Non é por falta de interés que algúns destes autores non aparezan nos cantos, xa que intentamos buscar e preguntar por diferentes medios. Tampouco é fácil conectar cos autores da nosa música, nin no facebook (supoñemos que moitos deles non están sequera conectados).

É por iso que queremos facer unha petición ós autores, ós seus grupos, ós seus familiares... que se poñan en contacto con nós para indicarnos os cantos dos que sabedes, de seguro o autor. Hai varios nos que aparecen o grupo que cantou os seus cantos ou simplemente aparece como "popular", ... precisamente para eses pedimos a vosa colaboración e que ninguén se sinta ofendido por non ver o seu nome.

Por outra banda, queremos deixar claro que nesta páxina non gañamos nin un peso coa música que aquí aparece; para nós este é o noso cancioneiro e a nosa parroquia toda Galicia, e con todos queremos compartir. O noso labor só é divulgativo... porque ese é o valor principal da Igrexa na que cremos, a solidariedade, compartir o que temos e o que somos.

Inda así sabemos que hai xente que non é partidario deste labor, polo que, se alguén non quere compartir con nós a súa música, retiraremos as súas composicións desta web se así o pedise.

Graciñas a todos.