O canto nas celebracións

 

O canto ponnos en comunicación con Deus e ponnos en sintonía coa comunidade e co acontecemento (misterio) que celebramos, axuda a formar comunidade, a expresala e facela festiva. O canto tamén fomenta a participación na celebración; axuda a superar o individualismo e integrarse ao grupo.

Ten función ministerial: está en función da celebración.

Un canto é litúrxico en canto serve á celebración comunitaria no momento en que llo canta.   Isto fai que cada canto non sexa bo en si mesmo, senón para un determinado momento da celebración.

O canto non debe durar máis que a acción (rito) á que acompaña, nin usarse para encher momentos de silencio.

Tamén está en función dos participantes, da súa cultura e da súa situación concreta.

 

O REPERTORIO LITÚRXICO

Hai que distinguir entre cantos litúrxicos e cantos relixiosos.

O canto litúrxico debe expresar a fe da comunidade, axudar a profundar o sentido do que celebramos, deben ter calidade na súa música e na súa letra. A música está ao servizo do texto.

Os cantos deben respectar o texto litúrxico do Ordinario da Misa. E estar tomados fundamentalmente da Escritura ou dos textos litúrxicos (SC 121; 23; 33).

É necesario que haxa cantos propios de cada tempo litúrxico.

 

O texto dos cantos litúrxicos debe ter:

- calidade literaria (gramatical, sinxeleza...)

- contido litúrxico, evanxelizador, funcional

- sentido pastoral inculturado

- oracións en plural (empregar o nós no canto do eu)

 

Cantos fundamentais:

    Salmo responsorial - Santo

 

Cantos importantes:

    Aleluia - Memorial - Amén

 

Cantos comunitarios:

    entrada - comuñón - (despedida)

 

Cantos complementarios:

    Kyrie/Gloria - Presentación dos dons (ofertorio) - Paz/Año de Deus

 

 

Criterios:

- Non se pode cantar o primeiro canto que se nos ocorra.

- Non se pode cantar un canto só porque sexa novo ou bonito.

- Nin se poden elixir só os cantos que a xente mellor sabe (hai que ir ampliando o repertorio).

- Hai que cantar cantos con calidade musical e letra litúrxica.

- Cantos que a xente saiba e cante sen dificultade (os cantos novos deben ser ben aprendidos).

 

Escoitar á xente para decidir mellor se convén simplificar o repertorio ou amplialo e melloralo (popular non é o mesmo que vulgar).

Hai que ter en conta quen participan en cada celebración.

A celebración débese preparar en forma artesanal, non en serie: cada celebración ten características e participantes propios e os cantos teñen que ser elixidos de acordo a iso.

Como os cantos son pertenza da comunidade, deben ser ben coñecidos e ensaiados previamente.

 

ROLES

A celebración litúrxica é unha acción de todo o pobo presidido polos ministros.

O coro, en moitos lugares, xurdiu a partir de grupos de persoas que se situaban entre a xente para animar o canto.   Adoita ter ao seu cargo a parte máis complexa dos cantos, pero non debe usurpar o papel do pobo nas aclamacións da asemblea...

 

Funcións do coro:

- Animar e enriquecer o canto da asemblea.

- Resaltar o que ten de especial o domingo que se celebra.

(Ex.: cantar estrofas propias do domingo cun refrán común cantado por todos)

- Acompañar nalgúns momentos a reflexión da xente.

 

A función do salmista é cantar o Salmo responsorial:

- Debe coñecer o salterio. E ter seguridade ao cantar.

 

O encargado do canto (ou director) debe impulsar a participación de todos.

Debe transmitir seguridade; ser visible pero non absorbente.   Debe 'saber estar' nunha celebración.

Se se apela a solistas, é importante evitar toda actitude de divismo.

O uso de instrumentos é unha forma de participar co carisma propio de cada un. Débense coñecer a asemblea e a celebración, e considerarse parte dun conxunto (sen que ninguén se "luza"). Hai que respectar os límites do rexistro de voz dos participantes.

Os instrumentos non deben "tapar" á asemblea. (O cantor principal tampouco debe estorbar cantando forte no micrófono).

As palmas (cando for adecuado incluílas) non deben afogar o canto.

 

 

TOMADO das recomendacións do Arcebispado de Madrid

Contacto

Nosanaicinhadoceo

PARA PEDIR PARTITURAS OU O QUE SE NECESITE, ESTE É O MAIL DE CONTACTO. ESTAMOS PARA AXUDAR.

UNHA PETICIÓN

Moitas veces os grupos e parroquias recollen nos seus cancioneiros a música que van aprendendo e recollendo de diferentes fontes. Moitas destas cancións, por unha ou outra razón, van perdendo a autoría o que é unha verdadeira mágoa. Disfrutamos dos cantos, pero non dos autores, e xa que con esto da música non é fácil que a xente gañe cartos (si, os músicos tamén comen) e moito menos se é música relixiosa e, por riba, en galego; polo menos desde aquí queremos que os seus esforzos e o seu traballo queden recoñecidos.

Non é por falta de interés que algúns destes autores non aparezan nos cantos, xa que intentamos buscar e preguntar por diferentes medios. Tampouco é fácil conectar cos autores da nosa música, nin no facebook (supoñemos que moitos deles non están sequera conectados).

É por iso que queremos facer unha petición ós autores, ós seus grupos, ós seus familiares... que se poñan en contacto con nós para indicarnos os cantos dos que sabedes, de seguro o autor. Hai varios nos que aparecen o grupo que cantou os seus cantos ou simplemente aparece como "popular", ... precisamente para eses pedimos a vosa colaboración e que ninguén se sinta ofendido por non ver o seu nome.

Por outra banda, queremos deixar claro que nesta páxina non gañamos nin un peso coa música que aquí aparece; para nós este é o noso cancioneiro e a nosa parroquia toda Galicia, e con todos queremos compartir. O noso labor só é divulgativo... porque ese é o valor principal da Igrexa na que cremos, a solidariedade, compartir o que temos e o que somos.

Inda así sabemos que hai xente que non é partidario deste labor, polo que, se alguén non quere compartir con nós a súa música, retiraremos as súas composicións desta web se así o pedise.

Graciñas a todos.