Os cantos na liturxia

 

 

OS VALORES DO CANTO DA LITURXIA

Aínda que case nunca xorde a pregunta por que cantamos nas nosas celebracións?, é bo dar razóns sobre esta actitude.

 

O canto expresa e realiza as nosas actitudes interiores.

Expresa as ideas e os sentimentos, as actitudes e os desexos. É unha linguaxe universal cun poder expresivo que moitas veces chega onde non chega a soa palabra. Na liturxia o canto ten unha función clara: expresa a nosa postura ante Deus (encomio, petición) e a nosa sintonía coa comunidade e co misterio que celebramos.

O canto fai comunidade.

O canto pon de manifesto dun modo pleno e perfecto a índole comunitaria do culto cristián. Cantar en común une. A nosa fe non é só asunto persoal noso: somos comunidade, e o canto é un dos mellores signos do sentir común.

O canto fai festa.

O valor do canto é o de crear un clima máis festivo e solemne, xa sexa expresado con maior delicadeza a oración ou fomentando a unidade. "Nada máis festivo e máis grato nas celebracións sacras, exprese a súa fe e a súa piedade polo canto" (MS 16).

A función ministerial do canto.

A razón de ser da música na celebración cristiá vénlle da celebración mesma e da comunidade celebrante. A música e o canto teñen dous puntos de referencias: o ritmo litúrxico e a comunidade celebrante. O canto serve "ministerialmente" ao rito celebrado pola comunidade.

O canto, sacramento.

Dentro da celebración, o canto e a música convértense nun signo eficaz, nun sacramento do acontecemento interior. Divos fala e a comunidade responde con fe e con actitudes de encomio; atópanse en comuñón interior. O canto é un verdadeiro "sacramento", que non só expresa os sentimentos íntimos, senón que os realiza e faios acontecemento.

 

FUNCION MINISTERIAL DO CORO

O coro é ministerialmente un elemento importante para a participación litúrxica en xeral e para o canto do pobo en concreto. Todo depende de que se expoña ben a súa función. Non se trata dun coro que suplica ou suplante o canto do pobo asumindo en solitario as funcións que corresponde á asemblea. Pero si dun coro que enriqueza o canto do pobo que, creando espazos de descanso, fomente a contemplación do ministerio, que axude a dar unha cor máis propia a cada unha das celebracións e que finalmente anime o canto de toda a asemblea. Entón, cales serán as facetas do coro?.

 

- Enriquecer o canto do pobo (con facilidade).

- Crear espazos de descanso que fomenten a contemplación (o silencio é a chave para escóitaa da voz do Señor).

- Dar un colorido máis propio a cada unha das celebracións do ano litúrxico.

- Animar o canto da asemblea.

 

O SALMISTA E O SEU MINISTERIO NA LITURXIA

Quen é o salmista

O salmista fora un personaxe entrañable nos primeiros séculos. Apreciábase a súa arte musical, feito de técnica e de fe. Cantilando as estrofas do salmo, para que a comunidade intercalara a cada unha a súa resposta cantaba, creaba un clima de serena profundización. O Papa San Dámaso fala do "placidum modulamen" do salmista nas súas misas; unha modulación plácida que infundió serenidade e contribuían a que fosen penetrando os sentimentos do salmo nos espíritos dos fieis.

Hoxe quérese recuperar este ministerio.

O salmista é guía e mestre de oración poética e cantada.

Un bo salmista canta desde dentro (desde a fe).

Ao salmista corresponde proclamar o salmo ou outro canto bíblico interleccional. Para cumprir ben con este oficio, é preciso que o salmista posúa a arte de salmodiar e teña dotes para emitir ben e pronunciar, con claridade (I.G.M.R. 67). Nesta cita observamos que o ministerio de salmista é un moi especial e require preparación.

Podemos afirmar que o salmista é un dos ministerios máis ricos, pois é desde a liturxia onde Cristo faise presente como cabeza do seu Corpo, Mediador entre Deus e os homes, e connosco canta os encomios ó noso Pai.

 

 

 

TOMADO DE https://es.catholic.net/conocetufe

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE AMPLIACIÓN:

 

- Secretariado Nacional de Liturgia, Canto y música en la Celebración. Directorio litúrgico pastoral, Ed. Edice, 1992.
- Antonio Alcalde, Canto y música litúrgica. Reflexiones, críticas, sugerencias, San Pablo, 1995.
- Antonio Alcalde, Pastoral del canto litúrgico, Sal Terrae, 1997.
- Antonio Alcalde, El Canto en la Misa. De una liturgia con cantos a una liturgia cantada, Sal Terrae, 2002.
- Conferencia Episcopal Española, Canto y música en la liturgia. A los cuarenta años de la Intrucción Musicam Sacram, Ed. Edice, 2007.

Recomendado por Óscar Valado no blogue unirprofescatolicos.wordpress.com (máis información no seu propio blogue https://elcientoporuno.blogspot.com/)

Contacto

Nosanaicinhadoceo

PARA PEDIR PARTITURAS OU O QUE SE NECESITE, ESTE É O MAIL DE CONTACTO. ESTAMOS PARA AXUDAR.

UNHA PETICIÓN

Moitas veces os grupos e parroquias recollen nos seus cancioneiros a música que van aprendendo e recollendo de diferentes fontes. Moitas destas cancións, por unha ou outra razón, van perdendo a autoría o que é unha verdadeira mágoa. Disfrutamos dos cantos, pero non dos autores, e xa que con esto da música non é fácil que a xente gañe cartos (si, os músicos tamén comen) e moito menos se é música relixiosa e, por riba, en galego; polo menos desde aquí queremos que os seus esforzos e o seu traballo queden recoñecidos.

Non é por falta de interés que algúns destes autores non aparezan nos cantos, xa que intentamos buscar e preguntar por diferentes medios. Tampouco é fácil conectar cos autores da nosa música, nin no facebook (supoñemos que moitos deles non están sequera conectados).

É por iso que queremos facer unha petición ós autores, ós seus grupos, ós seus familiares... que se poñan en contacto con nós para indicarnos os cantos dos que sabedes, de seguro o autor. Hai varios nos que aparecen o grupo que cantou os seus cantos ou simplemente aparece como "popular", ... precisamente para eses pedimos a vosa colaboración e que ninguén se sinta ofendido por non ver o seu nome.

Por outra banda, queremos deixar claro que nesta páxina non gañamos nin un peso coa música que aquí aparece; para nós este é o noso cancioneiro e a nosa parroquia toda Galicia, e con todos queremos compartir. O noso labor só é divulgativo... porque ese é o valor principal da Igrexa na que cremos, a solidariedade, compartir o que temos e o que somos.

Inda así sabemos que hai xente que non é partidario deste labor, polo que, se alguén non quere compartir con nós a súa música, retiraremos as súas composicións desta web se así o pedise.

Graciñas a todos.